არტეზიული ჭაბურღილების ბურღვის 23 წლიანი გამოცდილება

500

გაბურღული ჭაბურღილი

12

400 დან 500 მეტრამდე სიღმის ჭაბურღილი

15

300 მეტრიანი ჭაბურღილი

25

250 მეტრიანი ჭაბურღილი

     ჰიდროგეო  ახორციელებს  ჰიდროგეოლოგიური კვლევითი - საძიებო, ასევე ნებისმიერი სირთულის არტეზიული ჭაბურღილების  ბურღვითი,  სარეაბილიტაციო  და სამონტაჟო სამუშაოების  სრულ სპექტრს.  ჩვენი პროფესიონალი ჰიდროგეოლოგების,  ინჟინრებისა    და   ბურღვის  ოსტატების    პროფესიონალიზმისა   და  ბურღვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ჰიდროგეო გაძლევთ მაღალი ხარისხის გარანტიას შეღავათიანი ფასების პირობებში.