ჰიდროგეო ახორციელებს არტეზიული ჭაბურღილების - ბურღვითი, სარეაბილიტაციო და სამონტაჟო, ასევე ჰიდროგეოლოგიური კვლევითი-საძიებო სამუშაოების სრულ სპექტრს, როგორც დასახლებული პუნქტების, ასევე ბიზნეს ობიექტების, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთების და საცხოვრებელი სახლების წყალმომარაგებისათვის. ჩვენი პროფესიონალი ჰიდროგეოლოგების, ინჟინრებისა და ბურღვის ოსტატების პროფესიონალიზმისა და ბურღვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ,,ჰიდროგეო’’ გაძლევთ მაღალი ხარისხის გარანტიას შეღავათიანი ფასების პირობებში.

500

გაბურღული ჭაბურღილი

12

400 დან 500 მეტრამდე სიღმის ჭაბურღილი

15

300 მეტრიანი ჭაბურღილი

25

250 მეტრიანი ჭაბურღილი

ჩვენი გუნდი

Team
გურამ მამუკაშვილი
კომპანიის დირექტორი, დამფუძნებელი

Team
ამირან მამუკაშვილი
კომერციული დირექტორი, დამფუძნებელი

Team
ამირან პაპუნაშვილი
მთავარი ინჟინერი